укр
eng

Правила участі

Премія PinchukArtCentre

Заснована
БО «Благодійний Фонд Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні» (далі – PinchukArtCentre)

Організатор конкурсу:
PinchukArtCentre

УМОВИ КОНКУРСУ

1. Прийняття умов

Доступ учасника до prize.pinchukartcentre.org (“Веб-сайту”) та використання його ресурсів, а також будь-яких Служб, наведених у пункті 2, надається виключно на цих Умовах. Учаснику забороняється використовувати Веб-сайт/Служби в будь-яких цілях, які суперечать закону або не дозволяються цими Умовами. Використання учасником Веб-сайту/Служб означає, що учасник повністю приймає умови, положення та правові застереження, які містяться в цьому повідомленні. Учасник, який не приймає ці умови, зобов’язаний негайно припинити користуватися Веб-сайтом/Службами.

2. Служби

Веб-сайт надає можливість взяти участь у Премії PinchukArtCentre (“Конкурсі”) на основі поданої Заявки; крім того, на Веб-сайті можна буде знайти наявні на цей час інструменти комунікації, такі як фотогалереї, адміністративні області, електронна пошта, групи, форуми і/або інші засоби зв’язку та обміну повідомленнями (“Служби”), які створюють можливості для участі в Конкурсі та спілкування з іншими учасниками й організаторами. Якщо інше не вказано явно, Служби надаються учаснику для особистого користування виключно в некомерційних цілях.

3. Конкурс

Конкурс проводиться у формі всеукраїнського конкурсу сучасного мистецтва з метою виявлення, заохочення та надання довготривалої підтримки наступному поколінню творчих особистостей в Україні.

Головна Премія присуджується міжнародним журі одному учаснику або колективу учасників, яким буде виплачено суму в розмірі 400 000 гривень до вирахування всіх податків, зборів та/або обов’язкових платежів, передбачених законодавством України. Під час визначення переможця Конкурсу журі може додатково присудити 2 спеціальні премії для підтримки молодих талантів ("Спеціальні премії"). Спеціальні премії також виплачуються в грошовій формі – по 100 000 гривень кожна до вирахування всіх податків, зборів та/або обов’язкових платежів, передбачених законодавством України.

Приз громадськості.

Лауреат Призу громадськості визначається голосуванням відвідувачів виставки фіналістів Конкурсу. Переможцю виплачується 40 000 гривень до вирахування всіх податків, зборів та/або обов’язкових платежів, передбачених законодавством України.

Крім того, всі Премії, за виключенням Призу громадськості, передбачають стажування в майстернях кращих митців світу; всі витрати пов`язані з цим, покриваються за рахунок Організатора та/або залучених благодійників.

Умови виплати і стажування будуть узгоджені з переможцями в окремих договорах.

4. Журі та процедура відбору

До складу журі входять художники та визнані на світовому рівні фахівці в області сучасного мистецтва. Журі визначає переможця на основі представлених на Конкурсній виставці робіт та присуджує додаткові Спеціальні премії. Склад журі оновлюється кожні два роки.

Технічні експерти будуть представлені спеціалістами за вибором PinchukArtCentre, які проводять початкову підготовчу роботу та відбір усіх заявок для Відбірного комітету PinchukArtCentre.

Відбірний комітет розглядає заявки та відбирає до двадцяти учасників (фіналістів) для участі у Конкурсній виставці робіт фіналістів (“Конкурсній виставці”).

PinchukArtCentre (“Організатор”) зберігає за собою право будь-коли доповнювати або змінювати процедуру відбору, і подальше використання учасником Веб-сайту/Служб після внесення будь-яких змін означає, що учасник приймає такі зміни. Організатор має вжити можливі заходи для того, щоб такі зміни або доповнення було вказано на Веб-сайті.

Всі рішення журі, і/або Відбірного комітету, і/або Технічних експертів з будь-яких питань, що виникають відповідно до цих умов, є остаточними. Підстави для прийняття будь-яких таких рішень не пояснюються, і журі і/або Відбірний комітет не вступає у листування щодо достоїнств будь-яких представлених робіт або прийнятих рішень.

5. Умови подання заявок

a) на момент подання заявки учасник має бути повнолітнім, мати паспорт громадянина України, але не старший за 35 років;

b) учасником мають бути заповнені всі поля Заявки й завантажені фото/відео від 3 (трьох) до 7 (семи) своїх робіт;

c) на конкурс має бути представлено власну(і) роботу(и) учасника (групи учасників). Учасник (групи учасників) цим гарантує, що він (вони) має повне право власності на роботу(и), що він (вони) має повне право подавати роботу(и) на цих Умовах і що з моменту подання він не буде брати на себе жодних зобов’язань (на основі угоди або в іншій формі), які можуть обмежити його участь у Конкурсі або в Конкурсній виставці на цих Умовах; 

d) у Період подання заявок кожен учасник може заявити свої роботи лише один раз;

e) група художників може подати заявку як один учасник; при цьому будь-який художник зі складу заявленої групи може самостійно подати заявку як окремий учасник;

f) кожен учасник погоджується брати участь у Конкурсній виставці з власною роботою у випадку його відбору Відбірним комітетом;

g) кожен учасник погоджується передати Організатору на умовах окремої угодиправо на публічну демонстрацію та публічний показ; включення роботи (робіт) як складової частини до каталогів, збірників, у якості складової частини Інтернет-ресурсу, в інформаційних (рекламних) цілях та з метою будь-якої іншої спрямованості; використання зображення своєї(їх) роботи(робіт) у цілях публікації та в інформаційних цілях;

h) Організатор може будь-коли переглядати інформацію, надану учасником, щоб упевнитися в її відповідності Умовам Конкурсу;

i) після подання бланка заявки або будь-якої іншої інформації учасником зміни в них є неможливими;

j) за реєстрацію та участь у Конкурсі оплата не стягується;

k) Організатор може будь-коли вимагати від учасника надання всіх відповідних доказів вірності наданої ним інформації;

l) Заявка вважається прийнятою після отримання учасником підтвердження електронною поштою. Якщо бланк заявки не відповідає цим Умовам, учасник не отримає підтвердження електронною поштою;

m) Організатор та Відбірний комітет мають право в односторонньому порядку виключати заявку учасника, якщо вона не відповідає цим Умовам;

6. Правомочність

Усі твори мистецтва будь-якої категорії і виконані в будь-якій техніці мають право брати участь у Конкурсі.

7. Подання робіт фіналістами

(a) Ці вимоги стосуються лише учасників, які пройшли до фіналу, і приймаються ними під час початкового подання заявки/реєстрації.

(b) Організатор погоджується нести витрати, пов’язані з передачею фіналістом творів мистецтва на Конкурсну виставку в рамках благодійної програми. Твір(твори) мистецтва має(ють) бути повністю готовий(і) на момент встановлення та початку демонстрації на Конкурсній виставці. Всі інструкції зі встановлення/демонстрації/демонтажу мають бути передані учасником Організатору за (два) місяці до відкриття Конкурсної виставки.


(c) Доставка й отримання всіх творів мистецтва проводиться в день і час, встановлені Організатором.


(d) Партнер Організатора забезпечує страхування твору(ів) мистецтва «від цвяха до цвяха» (але виключно в межах території України), виходячи з вартості, вказаної учасником, на весь період тимчасового користування Організатором твором мистецтва .


(e) Учасник погоджується підписати з Організатором всі відповідні окремі договори згідно законодавства України.


(f) Учасник погоджується повідомити Організатора про всі розміри та характеристики твору(ів) мистецтва. Учасник несе всю відповідальність за вірність такої інформації.


(g) Учасник забезпечує наявність (присутність на Конкурсній виставці) твору(ів) мистецтва, наданого(их) ним на Конкурсну виставку, протягом усього терміну тимчасового користування (підготовки до виставки,демонстрації до повернення після виставки) та проведення Організатором Конкурсної виставки.


(h) Твір(твори) мистецтва, який(і) буде(уть) виставлено на Конкурсній виставці, має(ють) підходити з урахуванням технічних обмежень PinchukArtCentre (наприклад, розмір, експонат). Це питання буде обговорюватися з учасником після відбору його роботи на Конкурсну виставку.

8. Авторські права

8.1. Учасник має надати Організатору включно, але не обмежуючись, права на відтворення наданого(их) твору(ів) мистецтва, публічний показ, включення твору(ів) мистецтва як складової частини до каталогів, збірників, у якості складової частини Веб-сайту, в інформаційних (рекламних) цілях та з метою будь-якої іншої спрямованості, архівації зображень наданих творів мистецтва та публікації творів мистецтва на Веб-сайті та в будь-якій іншій формі передачі інформації за вибором Організатора, а також для демонстрації твору(ів) мистецтва на Конкурсній виставці для цих цілей Учасник та Організатор підписують окрему угоду.

8.2. Усі фото й відеоматеріали, автобіографічні дані й текстові документи, подані на Конкурс, учаснику не повертаються, проте зберігаються в архіві Організаторами.

9. Політика конфіденційності

9.1. Ми зобов’язуємося відповідально ставитися до організації зберігання й обробки даних і підтримуємо принципи законодавства Україні про захист даних. Ми зобов’язуємося дотримувати конфіденційність своїх користувачів та конфіденційність усіх особистих даних, отриманих нами від учасників. Під час реєстрації учасника для користування будь-якими нашими Службами система запитає в нього деякі особисті дані. Надана учасником інформація буде недоступною для продажу або використання третіми особами. Інформація використовуватиметься виключно в цілях проведення Конкурсу та сповіщення учасника про зміни або доповнення Веб-сайту/Служб .

9.2. У вказаних випадках в адміністративній області учасника на Веб-сайті буде опубліковано ім’я, вік й країна проживання цього учасника.

10. Дозволене використання

10.1. Учасник визнає, що відповідальність за всю інформацію, текстові дані, графічні матеріали, логотипи, фотографії, зображення, динамічні зображення, звукові матеріали, ілюстрації, а також інші матеріали (“Матеріали”), опубліковані відкрито або передані конфіденційно, лежить виключно на особі, від кого такі Матеріали надійшли. Ми не контролюємо й не підтверджуємо такі Матеріали, і не можемо гарантувати вірність, цілісність або якість таких Матеріалів; учасник визнає, що під час використання Веб-сайту/Служб він може бути незахищений від Матеріалів образливого і/або непристойного характеру. Організатор не несе відповідальності за жодні Матеріали, а також за жодні збитки або шкоду, що виникли внаслідок використання будь-яких матеріалів, переданих через Служби, і учасник цим погоджується нести всі ризики, пов’язані з використанням будь-яких Матеріалів, включаючи ризики, пов’язані з тим, що учасник покладатиметься на вірність або повноту таких Матеріалів.

10.2. Під час використання Веб-сайту/Служб учасник погоджується:

10.2.1. не використовувати Служби для розсилання непотрібних повідомлень, спаму, «листів щастя», схем-пірамід і будь-яких інших незатребуваних повідомлень як комерційного, так і некомерційного характеру;

10.2.2 не вивішувати, не публікувати та не розповсюджувати матеріали й інформацію наклепницького, порнографічного, непристойного, загрозливого, образливого, настирливого характеру або протизаконні матеріали;

10.2.3 не вивішувати, не публікувати, не розповсюджувати й не розсилати матеріали або інформацію, що розпалює дискримінацію, ненависть або жорстокість по відношенню до будь-якої особи або групи осіб за ознакою їхньої расової або релігійної приналежності, у зв’язку з їхніми обмеженими можливостями, національністю тощо;

10.2.4 не погрожувати зловживанням, позбавленням, переслідуванням та іншим порушенням законних прав (включаючи право на недоторканість приватного життя та право на розголос) інших осіб;

10.2.5 не використовувати жодну інформацію й матеріали жодним чином у порушення авторських прав, прав на товарний знак, патентних та інших прав власності будь-якої особи;

10.2.6 не надавати доступ і не передавати файли, що містять віруси, пошкоджені дані, які можуть спричинити збій у роботі комп’ютера або завдати шкоди майну інших осіб;

10.2.7 не збирати та не зберігати особисті дані інших осіб, включаючи електронні адреси;

10.2.8 не рекламувати й не пропонувати на продаж або для придбання товари або послуги в будь-яких комерційних цілях, крім випадків, коли такий засіб зв’язку спеціально дозволяє відправку таких повідомлень;

10.2.9 не видавати себе за будь-яку особу або організацію з метою ввести в оману;

10.2.10 не порушувати жодні діючі закони та положення;

10.2.11 не використовувати Веб-сайт/Служби жодним чином, який може завдати шкоди, порушити працездатність, створити надмірне навантаження або пошкодити Веб-сайт/Служби, або завадити іншим особам використовувати й отримувати задоволення від Веб-сайту/Служб;

10.2.12 не вивішувати, не публікувати, не розповсюджувати й не розсилати матеріали або інформацію, що її учасник не має права передавати за будь-яким законом або через договірні або фідуціарні відносини (як, наприклад, внутрішню інформацію або конфіденційну інформацію, розкриту для нього під час роботи або за угодою про конфіденційність);

10.2.13 не намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-яких Служб, інших облікових записів, комп’ютерних систем або мереж, підключених до Веб-сайту/Служб, шляхом злому, підбору пароля або іншим способом.

10.3. Ми не зобов’язані здійснювати контроль за Службами, проте маємо право переглядати матеріали, доступні через Службу, і на свій власний розсуд видаляти всі матеріали, які порушують ці Умови або є неприйнятними в інших відношеннях.

11. Посилання на Веб-сайти третіх осіб

Веб-сайти/Служби можуть містити посилання на веб-сайти третіх осіб, що знаходяться під контролем і керуванням сторонніх осіб. Жодні посилання на інші веб-сайти не є свідченням підтримки таких веб-сайтів, і учасник визнає та погоджується з тим, що Організатори не відповідають за вміст або доступність будь-яких таких веб-сайтів.

12. Гарантія відшкодування збитків і звільнення від відповідальності

Учасник погоджується надати відшкодування, захист і недоторканість Організатора від претензій у випадку будь-якого порушення учасником цих умов і за будь-якими позовами або вимогами, порушеними проти або висунутими до Організатора будь-якими третіми особами на підставі використання учасником Служб і/або на підставі будь-яких Матеріалів, наданих, опублікованих або переданих учасником через Служби, включаючи, без обмежень, всі претензії, позови, процесуальні дії, збитки, зобов’язання, шкоду, витрати (включаючи розумні судові витрати та витрати на ведення справ у суді), понесені Організатором у будь-якій формі через порушення учасником цих Умов.

13. Відмова від зобов’язань та обмеження відповідальності

13.1 Учасник користується Веб-сайтом/Службами на свій страх і ризик. Веб-сайт/Служби надаються на умовах «ЯК Є» і «ЯКЩО МОЖЛИВО», без жодних заяв або підтверджень і без жодних гарантій, явних або таких, що маються на увазі, включаючи, без обмежень, неявні гарантії задовільної якості, придатності для використання за призначенням, не порушення прав інтелектуальної власності, сумісності, безпеки та вірності.

13.2 У встановлених законом випадках Організатор не несе відповідальності за будь-які побічні або непрямі збитки або шкоду (включаючи, без обмежень, утрату ділових можливостей, упущені можливості, втрату даних, упущену вигоду) або за упущену (прямо або непрямим чином) вигоду внаслідок або в зв’язку з використанням Веб-сайту/Служб.

13.3 Організатор не надає жодних гарантій того, що Веб-сайт/Служби відповідатимуть вимогам учасника, що Матеріали будуть вірними або такими, що заслуговують на довіру, що Веб-сайт/Служби працюватимуть безперебійно або без помилок, що дефекти будуть виправлені, або що Веб-сайт/Служби або сервер, через який здійснюється доступ до них, не міститиме віруси або інші шкідливі елементи.

13.4. Організатор жодним чином не відповідає за будь-які продажі творів мистецтва, що здійснюються учасником або за участю третіх осіб.

13.5. Організатор зберігає  за собою право відмовитися від використання Служб.

13.6. Організатор  зберігає за собою право відмовитися або видалити зображення або текст, опублікований на Веб-сайті без будь-яких пояснень.

13.7. Організатор зберігає за собою право будь-коли оновити або змінити ці Умови.

14. Автономність положень

Якщо будь-яку з цих Умов з будь-якої причини буде визнано судом відповідної юрисдикції недійсною, незаконною або позбавленою позовної сили, то така Умова вилучається, при цьому всі решта Умов залишаються чинними і є обов’язковими для виконання, і можуть бути здійснені примусово в судовому порядку.

15. Регулююче право

Ці Умови регулюються правом України, і тлумачити їх необхідно відповідним чином; учасник цим визнає виключну юрисдикцію судів України.

 

Повернутися до форми подачі заявки